ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΦΛΩΡΟΣ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΝΤΑΛΙΚΑ - ΣΥΡΜΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ')

 

Το δίπλωμα αυτής της κατηγορίας επιτρέπει την οδήγηση λεωφορείων.

Προϋποθέσεις:

 

Κατά την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (κατηγορίας Β).

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι:

-  16 θεωρητικά

-  15 πρακτικά

ΕΙΣΟΔΟΣΗ ΣΧΟΛΗΟΧΗΜΑΤΑΠΕΙ ΠΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ