ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΦΛΩΡΟΣ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΝΤΑΛΙΚΑ - ΣΥΡΜΟΣ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ (50 ΚΥΒΙΚΑ)

 Η εκπαίδευση στην κατηγορία ΑΜ γίνεται με μοτοποδήλατο 50 κυβικών εκατοστών.

Προύποθέσεις:

Κατα την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι:
- 32 θεωρητικά (11 αν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου)
- 14 πρακτικά   • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 (125 ΚΥΒΙΚΑ)

 Η εκπαίδευση στη κατηγορία αυτή γίνεται με ένα KYMCO SPIKE 125 CC ή με το TYPHOON 125 (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) για όσους δε γνωρίζουν ταχύτητες.Προϋποθέσεις:

Κατά την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.


 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι:

-  32 θεωρητικά (11 εάν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου)

-  14 πρακτικά. (7 αν υπάρχει δίπλωμα ΑΜ)

 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 (400 ΚΥΒΙΚΑ-35KW)

Η κατηγορία αυτή επιτρέπει την οδήγηση μοτοσυκλέτας μέχρι 35KW (400 κυβικά εκατοστά περίπου).
Η εκπαίδευση στην κατηγορία αυτή γίνεται με ένα
KAWASAKI ER 500cc
ή με το BEVERLY (AYTOMATO) της σχολής μας.
Προυποθέσεις:

Κατα την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος πρεπει να εχει συμπληρωσει το 20ο  έτος της ηλικίας του.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι:
- 32 θεωρητικά (11 αν υπαρχει δίπλωμα αυτοκινήτου)
- 14 πρακτικά (7 αν υπάρχει δίπλωμα ΑΜ ή Α1)


 

  •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (απεριόριστα κυβικά)

Το δίπλωμα αυτό επιτρέπει την οδήγηση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου δικύκλου ανεξαρτήτως κυβικών.


Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι:

- 32 θεωρητικά (11 εάν υπάρχει δίπλωμα Β΄ κατηγορίας [αυτοκινήτου])

- 14 πρακτικά (7 αν υπάρχει δίπλωμα ΑΜ, Α1, Α2)

Κατά την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του. (το 22ό εάν είναι ήδη κάτοχος διπλώματος κατηγορίας Α2 για δύο χρόνια). 

                    


  

 

 

 

 

 


ΕΙΣΟΔΟΣΗ ΣΧΟΛΗΟΧΗΜΑΤΑΠΕΙ ΠΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ