ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΦΛΩΡΟΣ
ΠΕΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕΙ)
  Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Ε.Ι ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

 • Τι είναι το ΠΕΙ; Ποιους αφορά; 
     Το ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ένας επαγγελματίας οδηγός έχει την απαιτούμενη κατάρτιση (σεμινάριο) ώστε να επιτρέπεται να οδηγεί οχήματα μεταφοράς επιβατών (λεωφορεία) ή εμπορευμάτων (φορτηγών).

      Κάτοχοι ΠΕΙ πρέπει να είναι οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγού - λεωφορείου - νταλίκας.

 • Ποιες κατηγορίες ΠΕΙ υπάρχουν; 
      Υπάρχουν δυο κατηγορίες ΠΕΙ:
  - Το ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων που αφορά τους οδηγούς φορτηγών και νταλίκας
  - Το ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών που αφορά τους οδηγούς λεωφορείων
 • Ποια η διαδικασία απόκτησης του ΠΕΙ;

  Η περιοδική κατάρτιση για την απόκτηση του Π.Ε.Ι. απαιτεί παρακολούθηση 35 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και διοργανώνεται από αναγνωρισμένες Σχολές Π.Ε.Ι.

   
 • Ποια η διάρκεια - ισχύς του ΠΕΙ;

  Το ΠΕΙ έχει διάρκεια ισχύος 5 χρόνια.
   
 • Τι χρειάζεται για την εγγραφή ενός μαθητή ώστε να παρακολουθήσει το ΠΕΙ;

  - Αίτηση (δίνεται στη σχολή)

  - Δίπλωμα

  - Ταυτότητα

 • Ποιές είναι οι τελικές ημερομηνίες απόκτησης ΠΕΙ;

  Οι οδηγοί λεωφορείων πρέπει να το έχουν αποκτήσει μέχρι τις 9-9-2013.
  Οι οδηγοί φορτηγών πρέπει να το έχουν αποκτήσει μέχρι τις 9-9-2014.

  Μετά απο τη συγκεκριμένη ημερομηνία όσοι δεν είναι κάτοχοι ΠΕΙ  τιμωρούνται
  με πρόστιμο 400 ΕΥΡΩ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα.

    
   

 

   
   

ΕΙΣΟΔΟΣΗ ΣΧΟΛΗΟΧΗΜΑΤΑΠΕΙ ΠΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ