ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΦΛΩΡΟΣ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΝΤΑΛΙΚΑ - ΣΥΡΜΟΣ
ΝΤΑΛΙΚΑ - ΣΥΡΜΟΣΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΥΡΜΟΥ - ΝΤΑΛΙΚΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ+ Ε)  

Το δίπλωμα αυτής της κατηγορίας επιτρέπει την οδήγηση συνδυασμού οχημάτων (τράκτορας, επικαθήμενο, συρμός).


Προϋποθέσεις:

Κατά την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος διπλώματος κατηγορίας Γ (φορτηγού).

 


Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι:

-  8 πρακτικά

 

Δεν υπάρχουν θεωρητικά μαθήματα για αυτή τη κατηγορία.

ΕΙΣΟΔΟΣΗ ΣΧΟΛΗΟΧΗΜΑΤΑΠΕΙ ΠΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ